Databehandling


Enhver har ret til beskyttelse af sine personoplysninger, og enhver, der behandler personoplysninger om andre i ikke-privat sammenhæng, er forpligtet til at iagttage disse rettigheder og til at beskytte personoplysningerne. Disse rettigheder og forpligtelser går samlet under betegnelsen "databeskyttelse".

 

Som dataansvarlig skal Speciallægeklink for Børn og Unge v/Line Cleemann sørge for, at klinikken overholder databeskyttelsesreglerne. Det gælder både reglerne i databeskyttelsesforordningen samt kravene i databeskyttelsesloven.

 

Klik på nedenstående for at læse mere om hvordan Speciallægeklinik for Børn og Unge v/Line Cleemann opbevarer, videregiver og behandler personfølsomme data vedrørende dit barn.

Samlet set betyder det, at vi overholder lovene og passer godt på dit barns personoplysninger.